כפתור קבוע 80 מ"מ 17/80 ברונז

תוצרת אירופה

ברקוד: v17b

כמות

ניוזלטר